አድራሻ  

ሚክሲኮ ዋቢ ሸበሌ ሆቴል ፊት ለፊት

phone፡- +251-551-11-22

fax፡- +251-1-551-84-35

email:- eed@gmail.com

p.o.box፡- 1463

        

ተ.ቁ.   የሥራ ክፍሉ ስም                                    የቢሮ ስልክ

1. ዋና ዳይሬክተር........................................ 0115 52 10 01

2. የጽ/ቤት ኃላፊ እና /የዘርፉ ምክር ቤት አስተባባሪ………………………………

3. የማኑፋክቸሪንግ ልማት ዘርፍ ም/ዋና ዳይሬክተር………………………………

4. የማኑፋክቸሪንግ ማስፈፀም አቅም ግንባታ ዘርፍ ም/ዋና ዳይሬክተር………………

5. የማኑፋክቸሪንግ ፋሲሊቴሽንና ትራንስፎርሜሽንና ማዕከል ዘርፍ ም/ዋና ዳይሬክተር…

6. የኢንቨስትመንት ፕሮሞሽንና የኢንዱስትሪ ሽግግር ዳይሬክቶሬት............ 0115 51 05 04

7. የአግሮ ኢንዱስትሪ ልማት ዳይሬክቶሬት ......................... 0115 58 50 74

8. የጨርቃ ጨርቅ እና አልባሳት ዳይሬክቶሬት........................ 0115 58 50 97

9. የመሠረተ ልማት ክ/ማ/ዳይሬክቶሬት   ......................... 0115 58 50 74

10. የቆዳ ውጤቶችና ጫማ ሥራ ዳይሬክቶሬት.........................   0115 58 50 97

11. የኮንስትራክሽን ማቴሪያል ኬሚካልና ጌጣጌጥ  ማዕድን ልማት ዳይሬክቶሬት  0115 58 50 97

12. የብረታ ብረትና እንጨት ኢንዱስትሪ ዳይሬክቶሬት................... 0115 58 50 97

13. የካፒታል ዕቃ ሊዝና ፋይናንስ ዳይሬክቶሬት......................     

40. የውስጥ ኦዲት ዳይሬክቶሬት................................ 0115 58 50 20

15. የሥልጠናና አቅም ግንባታ ዳይሬክቶሬት ........................ 0115 53 85 33

16. የአካባቢ ደህንነትና ኢነርጂ አጠቃቀም ዳይሬክቶሬት.................

17. የኢተርፕረነርሽፕ ልማት ዳይሬክቶሬት.......................... 0115 53 90 50

18. መረጃና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጅ ዳይሬክቶሬት............................ 0115 15 11 86

19. የሥርዓተ ፆታና ዘርፈ ብዙ ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት  ................. 0115 58 50 70

20. የግዥና ፋይናንስ ዳይሬክቶሬት.............................. 0115 53 04 27

21. የሰው ሀብት ሥራ አመ/ዳይሬክቶሬት...........................

22. የምርትና ቴክኖሎጂ ል/ክ/ዳይሬክቶሬት......................... 0115 15 38 76

23. የሥራ ፈጣሪዎች ማስ/ዳይሬክቶሬት............................

24. የገበያ ልማትና የኢንተርፕራይዞች ትስስር ዳይሬክቶሬት............... 0115 58 50 18

25. የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት ........................... 0115 58 50 56

26. የፖሊሲ፣ ዕቅድና ፕሮጀክትና ክትትል ዳይሬክቶሬት ................. 0115 51 05 04