Director Message Director Message

የፌዴራል አነስተኛና መካከለኛ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ልማት ኤጀንሲ በመጪው ዘመን የማኑፋክቸሪንግ ዘርፉን ከፍታ ለማረጋገጥ ሁለንተናዊ ርብርብ እንደሚያስፈልግ ገለጸ፡፡

የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር አቶ አስፋው አበበ እንደተናገሩት በመጪው ዘመን የማኑፋክቸሪንግ ዘርፉን ከፍታ ለማረጋገጥ ሁለንተናዊ ርብርብ ያስፈልጋል፡፡ በተለይም የአነስተኛና መካከለኛ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ዘርፍ ለኢኮኖሚ ሽግግር የሚያበረክቱትን ከፍተኛ አስተዋጽኦ ከግምት በማስገባት አመራሩና ፈጻሚው ዘርፉን ውጤታማ በሆነ አግባብ የመምራትና የመደገፍ ሥራን በትኩረት መስራት ይገበዋል ብለዋል፡፡

በንግድና አገልግሎት ዘርፍ የተሰማሩ ባለሃብቶችና አርሶ አደሮች በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ቢሠማሩ ውጤታማ ሊሆኑ የሚችሉበት ሁኔታዎች ተመቻችተዋል ያሉት ዋና ዳይሬክተሩ እነዚሁ አካላት ይህን ዕድል በመጠቀም ዘላቂ፣ ፈጣንና ሁሉን አቀፍ ልማት ለማረጋገጥና ዘላቂ የሥራ ዕድሎችን በማስፋፋት እና ኢንተርፕሩነሮችን በመፍጠር በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ በመሰማራት እንደሀገር የተያዘውን የኢኮኖሚ ሽግግር ዕውን ለማድረግ የበኩላቸውን እንዲወጡ ጥሪ አቅርበዋል፡፡

ዋና ዳይሬክተሩ አያይዘውም 2010 በጀት ዓመት ኤጀንሲው 9ኙን ክልሎችና 2 ከተማ አስተዳደሮችን የዘርፉን አደረጃጀቶች የማጠናከር ጉዳይ በትኩረት እንደሚሰራና በዘርፉ የተሰማራው አመራሩም ሆነ ፈጻሚው በእውቀት ላይ የተመሰረተ ድጋፍ ለአነስተኛና መካከለኛ ለኢንዱስትሪዎች መስጠት እንዲችል የአቅም ግንባታ ስራዎች በስፋት ይሰራሉ ብለዋል፡፡

በሌላ በኩል ለኢንዱስትሪው መዋቅራዊ ሽግግር በሚደረገው ጥረት ውስጥ ሰፊ መሰረት ለመጣል ወሳኝ የሆኑትን የአዳዲስ ኢንዱስትሪዎች ፈጠራ እና ነባር ኢንዱስትሪዎችን የማጠናከር ስራ በትኩረት እንደሚሰራ የገለጹት ዋና ዳይሬክተሩ ለነባር ኢንዱስትሪዎች የቴክኖሎጂ፣ የፋይናንስ፣ የሠው ሀብትና መሰረት ልማት ክፍተቶችን ማዕከል ያደረገ ድጋፍ በማድረግ እንዲጠናከሩ እንደሚሰሩ ተናግረዋል፡፡
የአነስተኛና መካከለኛ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ክላስተር ማዕከላት ልማትና የካፒታል ሊዝ ፋይናንስ የማሽነሪ አቅርቦት እና ቴክኖሎጂ ሽግግር ሥራን አጠናክሮ በማስቀጠል ኢንዱስትሪዎች ዘመኑ ባፈራቸው ቴክኖሎጂዎች እንዲታገዙና ምርቶቻቸውን እንዲያመርቱ የማድረግ ስራ ኤጀንሲው በትኩረት እንደሚሰራም ዋና ዳይክተሩ ገልጸዋል፡፡

በሌላ በኩል የኢንዱስትሪዎችን የገበያ ትስስር ችግር ለመፍታት በተለይም ተኪና ወጪ ምርቶችን ለሚያመርቱ ኢንዱስትሪዎች ትኩረት በመስጠት ሀገር አቀፍና ዓለም አቀፍ የቢዝነስ ለቢዝነስ ትብብርና የገበያ ልማትና ግብይት ሥራዎችና የአምራች ኢንዱስትሪዎችን የክህሎት ክፍተት ለመሙላት በተመረጡ 21 የቴክኒክና ሙያ ተቋማት ውስጥ የሚመሰረቱ የክህሎት ማበልጸጊያ ማዕከላትን የማጠናከር ስራም አጠናክረው እንደሚቀጥሉ የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር ተናግረዋል፡፡